Nymålat altare i Ingelstorps kyrka

Ingelstorps kyrka

Marmorering av altarbänk